PROJEKTY UE | SMF

PROJEKTY UE

Firma realizuje Projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Przedsięwzięcia IniTech. Projekt dotyczy koncepcji, konstrukcji, wykonania i budowy prototypu turbogeneratora elektrycznego małej i średniej mocy zasilanego alternatywnym paliwem gazowym.

Stan realizacji Projektu – zrealizowano.

***

 Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt dotyczy spalania węgla z dodatkiem katalitycznym- opracowania technologii i jej wdrożenia.

Stan realizacji Projektu – w trakcie Fazy Badawczej.
Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.http://www.parp.gov.pl/

Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt dotyczy budowy Turbogeneratora z regenracja energii spalin: opracowanie technologii i wdrożenie produkcji.

Stan realizacji Projektu – zakończono Fazę Badawczą.
Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. http://www.parp.gov.pl/

 ***

Firma zrealizowała Projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu BroTech. Projekt dotyczy zakupu usług doradczych w celu realizacji przedsięwzięć: uruchomienie produkcji butelki PET z rączką, uruchomienie produkcji nakrętki ekspozycyjnej (prezentacyjnej) dla opakowań z lizakami wykonanej z PP.

 ***

 

Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Projekt dotyczy opracowania katalitycznej metody redukcji zanieczyszczeń – w tym CO2 – pochodzących ze spalania węgli brunatnych.

Stan realizacji Projektu – w realizacji

Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. http://www.parp.gov.pl

 

Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Tytuł projektu: ,,Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”.

Stan realizacji Projektu – w trakcie realizacji
Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/

 Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Tytuł projektu: ,,Wdrożenie Systemu Serwisu B2B integrującego procesy z obszaru obsługi serwisowej maszyn wydmuchowych”.

Stan realizacji Projektu – w trakcie realizacji
Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ i na stronie http://www.web.gov.pl/

Firma realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji,  Projekt pt.: ,,Dokonanie zgłoszenia wynalazku ,,Czarny pigment z zawartością sadzy piecowej” do właściwego ze względu na kraj Urzędu Patentowego”

Stan realizacji Projektu – w realizacji

Hasłem przewodnim tego Projektu jest “Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Wszelkie informacje o Projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 21 04, bądź na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. http://www.parp.gov.pl