Dozownik OP | SMF

Dozownik OP

Urządzenie dozujące do kotła typu OP.dozownik_op

Dla kotłów typu OP została opracowana koncepcja dozowania katalizatora w postaci pyłowej. Podajnik ma dużą szybkość podawania, dostosowaną do szybkości podawania węgla do bunkra zsypowego. Katalizator z zasobnika podawany jest z regulowaną szybkością przez podajnik ślimakowy inżektorowo, przewodami zakończonymi dyszami – za pomocą sprężonego powietrza w ciągu technologicznym podawania węgla. Dozownik umożliwia szybkie i precyzyjne regulowanie
dozy katalizatora ze stałą i stabilną wielkością.

Dozujący silnik krokowy ma możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej wprawia w ruch ślimak powodując efekt precyzyjnego dozowania katalizatora. Komora ta jest połączona ze stożkiem eżektorowym do którego spływa w określonych dozach katalizator. W dolnej części stożka zamocowany jest eżektor pneumatyczny zasilany sprężonym powietrzem (z możliwością regulacji ciśnienia przez regulator ciśnienia), który zasysa porcje katalizatora ze stożka
eżektorowego i wytłacza go pod ciśnieniem do dwóch dysz zamocowanych na elastycznych przewodach. Praca dozownika pyłowego, a w szczególności precyzyjna regulacja dozy podawania katalizatora jest realizowana przez sterownik stanowiący integralną część urządzenia.

Dozownik pyłowy jest urządzeniem mobilnym, które można przemieszczać
w dowolne miejsce w zależności od potrzeb.

Wymagana jest dostępność zasilania prądem elektrycznym 230V oraz sprężonym powietrzem 10 bar. Najlepszym miejscem podawania katalizatora jest podajnik taśmowy lub bunkier zasypowy.

Konstrukcja dozownika została schematycznie przedstawiona na rysunku.