Dozownik OR | SMF

Dozownik OR

dozownik_orUrządzenie dozujące do kotła typu OR

Dozownik do kotłów WR i OR tj. dla małych ciepłowni spalających niewielkie ilości paliwa, gdzie nawęglanie bunkra jest krótkotrwałe a katalizator dozowany jest w niewielkich dozach.

Konstrukcja takiego systemu charakteryzuje się dużą prostotą wymaganą w instalacjach przemysłowych oraz niezwykłą niezawodnością działania.
Wymieszanie katalizatora z węglem następuje w obrębie młyna i jest niezwykle intensywne.

Odpowiednim miejscem podawania katalizatora dla kotłów typu WR i OR jest szyb wentylacyjny, pyłoprzewody lub w starszych typach kotłów szyb Kramera.
Dozownik do formy proszkowej katalizatora ma bardzo prostą konstrukcję, a szybkość podawania regulowana jest szybkością obrotów ślimaka podającego.
Dozowanie odbywa się metodą grawitacyjnego podawania określonych porcji katalizatora proporcjonalnie do szybkości podawania węgla, bezpośrednio na taśmociągi węglowe lub/i na przesypie węgla do bunkra.

Katalizator w postaci pylistej jest zasypywany do zbiornika powyżej dozownika. Odpowiednia porcja katalizatora zasypywana jest automatycznie do zbiornika
przejściowego, w którym następuje intensywne mieszanie z powietrzem dla uzyskania fluidalnej formy katalizatora. Następnie katalizator jest inżektorowo podawany powietrzem technologicznym o ciśnieniu 5-7 bar do odpowiedniego miejsca instalacji ciepłowniczej – bezpośrednio przed podaniem pyłu węglowego do kotła. Proces jest sterowany numerycznie z dokładnością do 0,1% zadanej szybkości dozowania.

Zalety:

  • precyzyjne dozowanie katalizatora ze stałą i stabilną szybkością
  • brak strat katalizatora związanego z wydmuchiwaniem katalizatora
  • punktowe podawanie katalizatora w optymalne miejsce instalacji zapewniające dobry kontakt katalizatora z drobinami węgla