Dozownik WP | SMF

Dozownik WP

Dozownik katalizatora do pieca typu WP WODNO-PYŁOWY

dozownik_wpDozowniki WP służą do dawkowania katalizatora w formie zawiesiny wodnej do kotłów węglowych typu WP.

Dozownik WP posiada dwie pompy.  Utworzona w zbiorniku zawiesina wodno-pyłowa jest następnie podawana za pomocą pompy dozującej do dysz dozujących zaś druga pompa obiegowa służy do ciągłego mieszania zawiesiny katalizatora zapobiegając jego osiadaniu w zbiorniku.

Zaletą zastosowania tego rozwiązania jest możliwość tworzenia zawiesiny wodnej katalizatora bezpośrednio przed jej podaniem do nadawy węglowej, oraz eliminacja transportu dużej objętości roztworów wodnych do miejsca dozowania na instalacji
ciepłowniczej oraz ułatwienie magazynowania suchego katalizatora bez konieczności ogrzewania pomieszczeń magazynowych.

Dobór odpowiedniego stężenia zawiesiny odbywa się automatycznie.

Intensywne mieszanie katalizatora w zbiorniku roboczym jest osiągane poprzez zastosowanie pompy obiegowej cieczy. Jednocześnie, poziom zawiesiny katalizatora w wodzie w zbiorniku roboczym jest utrzymywany poprzez czujniki poziomu, sterujące okresowych zasilaniem zbiornika w nową porcję zawiesiny.

Dozownik typu WP sterowany jest za pomocą sterownika z wyświetlaczem zapewniającym płynną regulację wielkości dozy i prędkości podawania katalizatora. Dozownik zasilany jest napięciem 230V .