Dozownik WR | SMF

Dozownik WR

Dozownik katalizatora do pieca typu WR WODNO-PYŁOWY

dozownik_wr
Cechą charakterystyczna dozownika typu WR jest możliwość dawkowania zawiesiny wodnej katalizatora w płynnie regulowanej wielkości dawki.
System dozowania polega na mieszaniu w odpowiednich proporcjach odpowiednio zmikronizowanego katalizatora z
wodą.

Utworzona w zbiorniku roboczym mieszanina wodno-pyłowa jest następnie podawana za pomocą pompy do dysz dozujących.

Zaletą zastosowania tego rozwiązania jest możliwość tworzenia zawiesiny wodnej katalizatora bezpośrednio przed jej podaniem do nadawy węglowej, oraz eliminacja transportu dużej objętości roztworów wodnych (zawiesin typu SC) do miejsca dozowania na instalacji ciepłowniczej oraz ułatwienie magazynowania suchego katalizatora bez konieczności ogrzewania pomieszczeń magazynowych.

Dobór odpowiedniego stężenia mieszaniny wodno-pyłowej odbywa się za pomocą automatycznej regulacji przepływu wody oraz szybkości podawania katalizatora z zasobnika do zbiornika roboczego za pomocą silnika z mieszadłem. Szybkość tworzenia mieszaniny katalizatora jest uzależniona od szybkości dozowania. Intensywne mieszanie katalizatora w zbiorniku roboczym jest osiągane poprzez zastosowanie cyrkulacji nadmiarowej cieczy.

dozownik_wr-2
Jednocześnie, zawiesiny katalizatora w wodzie w zbiorniku roboczym jest utrzymywany poprzez czujniki poziomu, sterujące okresowych zasilaniem zbiornika w nową porcję wody oraz katalizatora w postaci proszku – w odpowiednio dobranych proporcjach.

Dozownik typu WR sterowany jest za pomocą sterownika z wyświetlaczem zapewniającym płynną regulację wielkości dozy i prędkości podawania katalizatora. Dozownik zasilany jest napięciem 230V i sprężonym powietrzem o ciśnieniu 8 bar.

 

logo-unia