KATALIZATOR | SMF

KATALIZATOR

logo-smf-cat-er

Wiele kotłowni komunalnych i przemysłowych boryka się z koniecznością spalania
różnych gatunków paliwa o parametrach często znacznie odbiegających od
zakładanych. Problemem jest często również niecałkowite wypalanie się ziarna
węglowego oraz emisja dużych ilości zanieczyszczeń.
Dostosowując swój wyrób dla potrzeb polskiego rynku paliw, uwzględniającego jakość
i skład polskich węgli kamiennych oraz w trosce o ochronę jakości powietrza
atmosferycznego firma SMF Poland Sp. z o.o oferuje nowy

KATALIZATOR ENERGETYCZNY Cat-Er

stosowany jest jako aktywator procesu spalania węgla na paleniskach rusztowych,
mechanicznych, pyłowych i fluidalnych. Przeznaczony jest do dopalania żużla i sadzy
oraz eliminowania tlenków siarki, azotu i węgla a także węglowodorów w gazach
spalinowych, jest substancją nietoksyczną, nie ma właściwości wybuchowych.

Skład katalizatora:
Naturalny lub/i syntetyczny zeolit impregnowany alkalicznymi związkami metali
przejściowych, CaCO * MagCO ,
3 3
Korzyści/efekty działania Cat-Er w procesie spalania węgla kamiennego to:

 • podwyższenie efektywności spalania paliwa
 • zmniejszenie zużycia paliwa/oszczędność paliwa do 10%
 • obniżenie temperatury spalin,
 • zwiększenie sprawności kotła, poprzez efektywniejszą wymianę ciepła
 • zapobieganie powstawaniu osadu spalinowego,
 • redukcję emisji toksycznych związków węgla, azotu i siarki
 • możliwość spalania gorszych gatunków paliwa bez wyraźnego pogorszenia
  wskaźników techniczno-ekonomicznych kotła.

Ekologia

 • zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu.

spalanie-wegla_1+2

Charakterystyka:

 • jest mieszaniną soli o odczynie alkalicznym
 • występuje w dwóch formach:
  „sucha” proszkowa
  „mokra” w postaci suspensji wodnej
 • jest substancją nietoksyczną
 • nie posiada właściwości wybuchowych

Przechowywanie i zalecenia BHP:

 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od środków spożywczych
 • przechowywać w temperaturze do 60oC
 • S2 – chronić przed dziećmi
 • S46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie
 • S47 – przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 60oC

W wyniku badań opracowano kilka form katalizatora energetycznego Cat-Er do różnych
gatunków węgla.
Różny skład katalizatora podyktowany jest zmiennymi własnościami fizyko-
chemicznymi węgli stosowanych w zakładach ciepłowniczych i energetycznych oraz
różnym sposobem podawania (dozowania) węgla do kotła.
W zależności od sposobu dozowania węgla do kotła, rodzajów kotłów oraz formę węgla
(pył, brykiet, miał) opracowano różne sposoby dozowania katalizatora, uwzględniające
zapewnienie optymalnego kontaktu pomiędzy węglem a katalizatorem.

 

logo-unia