ZAPYTANIA ARCHIWALNE

Projekt z Działania 4.6 „Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”

 1. Zapytanie (0461) na dostarczenie zestawu narzędziowego dużego (2 szt) i zestawu narzędziowego średniego (3 szt.)
 2. Zapytanie (0463) na zakup narzędzi kontrolno – pomiarowych (1 kpl) 
 3. Zapytanie 085-4.6-2014 waga pomostowa
 4. Zapytanie 079-4.6-2014 szafa na akta
 5. Zapytanie 091-4.6-2014 wózek widłowy
 6. Zapytanie 099-4.6-2014 giętarka
 7. Zapytanie 104-4.6-2014 ploter
 8. Zapytanie 109-4.6-2014 urządzenie wielofunkcyjne
 9. Zapytanie 114-4.6-2014 system wentylacji
 10. Zapytanie 117-4.6-2014 komora lakiernicza
 11. Zapytanie 118-4.6-2014 kompresor śrubowy
 12. Zapytanie 125-4.6-2014 stacja uzdatniania powietrza
 13. Zapytanie 129-4.6-2014 pistolety malarskie
 14. Zapytanie 133-4.6-2014 zakup piły ramowej
 15. Zapytanie 079-4.6-2014 oprogramowanie do obsługi obrabiarek CNC (1 szt)

Projekt z działania  1.4-4.1 ,,Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym – opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Zapytanie 064-4.1-K-2014 nagrzewnica
 2. Zapytanie 068-4.1-K-2014 nagrzewnica gazowa
 3. Zapytanie 072-4.1-K-2014 meble laboratorium
 4. Zapytanie 075-4.1-K-2014 sprzęt laboratoryjny
 5. Zapytanie 079-4.1-K-2014 urządzenie znakujące
 6. Zapytanie 086-4.1-K-2014 urządzenie załadowcze
 7. Zapytanie 090-4.1-K-2014 urządzenia transportu
 8. Zapytanie 094-4.1-K-2014 regały
 9. Zapytanie 098-4.1-K-2014 pojemniki magazynowe
 10. Zapytanie 102-4.1-K-2014 sprzęt laboratoryjny_2
 11. Zapytanie 106-4.1–K-2014 kolorymetr
 12. Zapytanie 110-4.1-K-2014 pakowaczka substancji sypkich
 13. Zapytanie 114-4.1-K-2014 dozownik substancji sypkich
 14. Zapytanie 118-4.1-K-2014 kosz zasypowy
 15. Zapytanie 122-4.1-K-2014 wentylator
 16. Zapytanie 127-4.1-K-2014 urządzenie informatyczne
 17. Zapytanie 136-4.1-K-2014 program ogólne

Projekt z działania  POIG 1.4 „Katalityczna metoda redukcji zanieczyszczeń – w tym – CO2 – pochodzących ze spalania węgli brunatnych”

 1. Spektrofotometr QMS (1 szt.).
 2. Zapytanie nr 01/01/1.4B/2015 – Analiza potencjału rynkowego…
 3. Zapytanie nr 01/03/M/2015 – Zakup składników katalizatora
 4. Zapytanie nr 020/01/1.4B/2015 – Badania fizykochemiczne próbek węgla brunatnego i odpadów paleniskowych

Projekt z Działania 8.2 ,, Wdrożenie Systemu Serwisu B2B integrującego procesy z obszaru obsługi serwisowej maszyn wydmuchowych”

 1. Zapytanie zakup usług informatycznych i technicznych
 2. Zapytanie szkolenie informatyczne
 3. Zapytanie opracowanie raportu w zakresie oczekiwanego działania systemu

 

Projekt z działania  1.4-4.1 ,,Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym – opracowanie technologii i jej wdrożenie”.

 1. Zapytanie na wykonanie suwnicy. 

Projekt z Działania 4.6 „Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”.

 1. Zapytanie na dostarczenie piły taśmowej półautomatycznej ramowej (1 szt.)
 2. Zapytanie 091-4.6-2014 wózek elektryczny
 3. Zapytanie na wykonanie suwnicy.
 4. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, która będzie polegała na zakupie usług informatycznych i technicznych niezbędnych do uruchomienia systemu B2B, 1 kpl.
 5. Zakup Oprogramowania bazy danych SQL, 1 szt.
 6. Zakup Oprogramowania systemowego serwera, 1 szt.
 7. Zakup Osprzętu sieciowego (w tym: switch 1szt., router 1szt., szafa 19″ 1szt., panel oświetlenia 19″ 1szt., panel wentylacyjny 1szt., panel krosowniczy 1szt.), 1 kpl.
 8. Zakup Serwera bazy danych (w tym: serwer 1szt., dysk 1szt., UPS 1szt.), 1 kpl.
 9. Zakup Zestawu komputerowego (w tym: stacja robocza 1szt., klawiatura 1szt., mysz 1szt., monitor 1szt., UPS 1szt.), 4 kpl.

 

Projekt z działania 5.4.1 ,,Dokonanie zgłoszenia wynalazku ,,Czarny pigment z zawartością sadzy piecowej” do właściwego ze względu na kraj Urzędu Patentowego”.

 1. Wykonanie projektu pełnej instalacji do badania procesu spalania węgli w reaktorze fluidalnym.
 2. Wykonanie projektu pełnej instalacji do badania procesu spalania węgla w reaktorze pyłowym.
 3. Wykonanie rysunków koncepcyjnych reaktora fluidalnego.
 4. Wykonanie rysunków koncepcyjnych reaktora pyłowego.
 5.  Wykonanie projektu wykonawczego reaktora fluidalnego.
 6. Wykonanie projektu wykonawczego reaktora pyłowego.
 7. Wykonanie założeń konstrukcyjnych instalacji do badania procesu spalania – dla skali laboratoryjnej 2-5 g/min węgla brunatnego lub biomasy wraz z katalizatorem w stosunku 1:2000-1:3000, przepływu powietrza do 100 l/min, przepływu tlenu do 10 l/min, przepływu azotu do 100 l/min.
 8. Wykonanie specyfikacji procesów technologicznych obróbki seryjnej produkcji turbogeneratora.
 9. Wykonanie oprogramowania do sterowania pracą instalacji oraz systemu zbierania i analizowania danych pomiarowych.
 10. Wykonanie głowicy górnej i głowica dolnej reaktora fuidalnego
 11. Wykonanie głowicy górnej i głowicy dolnej reaktora pyłowego.
 12. Wykonanie konstrukcji pieca pyłowego wraz z elementami grzejnymi.
 13. Wykonanie konstrukcji pieca fluidalnego wraz z elementami grzejnymi.
 14. Wykonanie podajnika (dozownika) węgla do pieca fluidalnego.
 15. Wykonanie  podajnika (dozownika) do pieca pyłowego.
 16. Wykonanie kwarcowej komory spalania reaktora pyłowego.
 17. Wykonanie kwarcowej komory spalania reaktora fluidalnego.
 18. Wykonanie cyklonu z łącznikami i zaworami.
 19. Badanie szybkości odgazowania ziarna.
 20. Badania własności jakościowej węgli.
 21. Badania zawartości części lotnych w biomasie.
 22. Oznaczenie zawartości wilgoci, ciepła spalania i wartości opałowej.
 23. Analiza po wykonawcza badań szybkości odgazowania ziarna węgla.

 

1.Linia laboratoryjna

2. Zapytanie wykonania specyfikacji procesów technologicznych obróbki.

 1. Zapytanie założenia konstrukcyjne.
 2. Analiza porowatości węgli.
 3. Badania struktury węgli.
 4. Mechanika i kinetyka spalania węgla.
 5. Wykonanie głowicy górnej i głowica dolnej reaktora fluidalnego
 6. Wykonanie głowicy górnej i głowicy dolnej reaktora pyłowego.
 7. Wykonanie konstrukcji pieca pyłowego wraz z elementami grzejnymi.
 8. Wykonanie konstrukcji pieca fluidalnego wraz z elementami grzejnymi. 
 9. Wykonanie podajnika (dozownika) węgla do pieca fluidalnego.
 10. Wykonanie  podajnika (dozownika) do pieca pyłowego.
 11. Wykonanie kwarcowej komory spalania reaktora pyłowego.
 12. Wykonanie kwarcowej komory spalania reaktora fluidalnego.
 13. Wykonanie cyklonu z łącznikami i zaworami.

 

Analiza jakościowa oraz ilościowa popiołu.

Oznaczenie zawartości wilgoci, ciepła spalania i wartości opałowej.

Analiza powykonawcza badań szybkości odgazowania ziarna węgla.

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji budowy nowej hali produkcyjnej.(Dotyczy projektu POIG ,,Turbogenerator z regeneracją energii

spalin: opracowanie technologii i wdrożenie produkcji”)

 

Zakup 2 kpl. stanowisk komputerowych (Dotyczy projektu POIG Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowe).

Zakup 2 szt. oprogramowania CAD/CAM (Dotyczy projektu POIG Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowe).

Wykonanie analizy funkcjonalnej procesów wykorzystywanych obecnie w SMF Poland Sp. z o. o. do kontaktu z Partnerami w obszarze usług serwisowych. (Dotyczy projektu POIG ,,Wdrożenie Systemu Serwisu B2B integrującego procesy z obszaru obsługi serwisowej maszyn wydmuchowych”).

Opracowanie projektu funkcjonalnego pozwalającego na elektroniczną wymianę danych pomiędzy Partnerami – opracowanie koncepcji Systemu Serwisu B2B, założeń technicznych, programistycznych, architektury informacji. (Dotyczy projektu POIG ,,Wdrożenie Systemu Serwisu B2B integrującego procesy z obszaru obsługi serwisowej maszyn wydmuchowych”).

 

Dotyczy projektu POIG 1.4-4.1 “Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Wykonanie posadzki

Dotyczy projektu POIG 1.4 „ Katalityczna metoda redukcji zanieczyszczeń – w tym – CO2 – pochodzących ze spalania węgli brunatnych „

 1. Wilgotnościomierz
 2. Centralny sterownik
 3. System próżniowy

Dotyczy projektu POIG 1.4-4.1 “Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Zapytanie wymiana i montaż okien zewnętrznych
 2. Zapytanie wykonanie prac hydraulicznych w remontowanej hali produkcyjnej.
 3. Zapytanie dotyczące zakupu tokarki do 2000 mm (1 szt.). / Universal lathe for 2000 mm elements (1 pc.)
 4. Zapytanie dotyczące zakupu zbiornika z mieszadłem i płaszczem grzejnym (3 szt.).
 5. Zapytanie dotyczące zakupu podajnika ślimakowego do materiałów objętościowych (1 szt.).
 6. Zapytanie dotyczące zakupu konstrukcji nośnej z podestami komunikacyjnymi i schodami (1 szt.).
 7. Wymiana pokrycia dachowego w remontowanej hali produkcyjnej.
 8. Wykonanie  stanowiska do rozładunku i załadunku Big Bag.
 9. Zakup zbiorników magazynowych cieczy (3 szt.).

Dotyczy projektu POIG 4.6 ,,Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”

 1. Zakup szlifierki kątowej elektrycznej (5 szt.)
 2. Zakup wiertarko – wkrętarki (5 szt.)

Dotyczy projektu POIG 1.4-4.1 “Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Dozowniki substancji pomocniczych ciekłych / Dispenser of liquid substance – Pobierz dokument / Download document
 2. Podajnik dozujący materiały sypkie wraz z podajnikami ślimakowymi oraz małym koszem zasypowym / Screw feeder for powders (2) – Pobierz dokument / Download document

Do projektu z Działania 8.2. ,,Wdrożenie Systemu Serwisu B2B integrującego procesy z obszaru obsługi serwisowej maszyn wydmuchowych”

 1. Zakup systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w Systemie Serwisu SMF POLAND Sp. z o.o.,

Dotyczy projektu POIG 4.6 ,,Pierwsze wdrożenie wynalazku – Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”

 1. Zakup specjalistycznego stołu spawalniczego – 1 szt.
 2. Zakup  platformy montażowej – 2 szt.
 3. Zakup zbiornika ciśnieniowego – 1 szt.

Dotyczy projektu POIG 1.4-4.1 “Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Zapytanie reaktor z mieszadłem na substancje ciekłe
 2. Zakup instalacji do rozdrabniania katalizatora – 1 szt.
 3. Zakup mieszalnika substancji stałych – 1 szt.,
 4. Zakup podajnika dozującego surowców cieczowych – 1 szt.,
 5. Zakup podajnika surowców stałych – 1 szt.,
 6. Zakup podajnika dozującego surowców pomocniczych – 1 szt.,
 7. Wykonanie kompleksowo wyszczególnionych prac remontowych.

Dotyczy projektu POIG 1.4-4.1 “Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie technologii i jej wdrożenie”

 1. Zakup frezarki uniwersalnej.
 2. Zapytanie pakowaczka objętościowa na substancje ciekłe
 3. Zakup pieca do wyprażania – 1 szt
 4. Zakup przenośników ślimakowych (3 szt.)
 5. Zakup pomp przeznaczonych do cieczy gęstych (3 szt.)
 6. Zakup rurociągu.
 7. Zakup linii do pakowania produktów sypkich.

Dotyczy projektu POIG 1.4 „ Katalityczna metoda redukcji zanieczyszczeń – w tym – CO2 – pochodzących ze spalania węgli brunatnych „

 1. Zapytanie na zakup oprogramowania nr 01/A/1.4/2012
 2. Zapytanie na zakup 2 kpl stacji roboczych nr 02/A/1.4/2013
 3. Zapytanie na zakup stacji roboczej i systemu bezprzewodowej komunikacji nr 24/01/1.4B/2013
 4. Zapytanie na czujnik ciśnienia
 5. Zapytanie na kalorymetr/kolorymetr
 6. Zapytanie na mikser planetarny
 7. Zapytanie na wentylatory
 8. Zapytanie na wirówkę laboratoryjna
 9. Zapytanie na wytwornicę pary przegrzanej
 10. Zakup składników katalizatora
 11. Zakup frezarki bramowej
 12. Zapytanie nr:001/04/1.4B/2015

Projekt z Działania 4.6 „Pierwsze wdrożenie wynalazku Sposób i urządzenie do konserwacji kostki brukowej”

 1. Zakup lasera CNC z automatycznym załadunkiem (1 szt.). 
 2. Zapytanie na wykonanie malarni wraz z wyposażeniem.
 3. Zapytanie na wykonanie podajnika ślimakowego z zasobnikiem.
 4. Zapytanie na dostarczenie spawarki MIG/MAG
 5. Zapytanie na dostarczenie spawarki TIG
 6. Zapytanie na wykonanie urządzenia dozującego ciecz ze sterowaniem i przepływomierzem.
 7. Zapytanie na wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej
 8. Zapytanie na wykonanie zbiorników z mieszadłem ze stali nierdzewnej.
 9. Zapytanie na wykonanie zestawu rozładowczego.
 10. Zapytanie na wykonanie stanowiska do prób i testów.
 11. Zapytanie na wykonanie oprzyrządowania do prasy krawędziowej.
 12. Zapytanie na wykonanie stołów warsztatowych (5 szt.)

 

Pozostałe zapytania